System ZORT

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rozdzielacze systemowe ZORT.
  • Rozdzielacze ZORT

Ekologiczna energia

w Twoim domu
ZORT Multi U
Korzystając z ciepła z elektrociepłowni, kotłów kondensacyjnych czy też pomp ciepła dąży się do osiągnięcia jak najniższych temperatur powrotu do źródła ciepła. Przy zastosowaniu tradycyjnych układów rozdziału mediów grzewczych było to niełatwe do osiągnięcia a ponadto pojawiały się zakłócenia w układzie hydraulicznym spowodowane wzajemnym wpływem poszczególnych obiegów grzewczych na siebie (zasysanie wody z sąsiedniego obiegu na rozdzielaczu poziomym, wywołane pracą pomp o różnej wydajności ). Rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie najniższych temperatur powrotu do źródła ciepła przy jednoczesnym całkowitym hydraulicznym oddzieleniu poszczególnych obiegów od siebie jest Zort Multi U.
Zort Multi U jest dwustopniowym naczyniem mieszającym, w którym pomiędzy stopniami zastosowano całkowicie szczelną przegrodę. Elementem łączącym oba stopnie podziału temperaturowego jest zawór różnicy ciśnień. Charakterystyczną cechą Zort Multi U jest brak pompy w obiegu źródła ciepła.
Zasada działania
Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło gorąca woda powracająca z obiegów grzewczych do stopnia S2 jest ponownie zawracana do stopnia S1 naczynia przez zawór upustowy. Regulacja przepływu w obiegu źródła ciepła realizowana jest za pomocą zaworu regulacyjnego. Umożliwia to nastawienie żądanej temperatury powrotu w obiegu źródła ciepła. Na zaworze upustowym należy nastawić różnicę ciśnień większą o 10 mbar od spadku ciśnienia w obiegu źródła ciepła. Przepływ w obiegu źródła ciepła zależny jest od stosunku mocy źródła ciepła do zadanej różnicy temperatur. Jeżeli założymy, że moc nominalna źródła ciepła wynosi 300 kW a różnica temperatur 20 K to obliczeniowe natężenie przepływu wody wyniesie 12,90 m3/h. Jeżeli spadek ciśnienia w obiegu źródła ciepła ( kotła, wymiennika ) wynosi 30 mbar, to zawór różnicy ci śnień musi być nastawiony na wartość ciśnienia 40 mbar. Zawór regulacyjny będzie nastawiony na przepływ 12,90 m3/h.przy różnicy ciśnień 40 mbar. Przepływ w obiegu źródła ciepła ( wymiennik, kocioł kondensacyjny ) pozostanie niezmieniony bez względu na zmienne zapotrzebowanie obiegów grzewczych.
Podłączenie do instalacji
Dzięki odpowiednio usytuowanym wewnątrz naczynia mieszającego nieruchomym zawirowywaczom zapewnione jest dobre wymieszanie wody, wyrównanie temperatury w naczyniu i wyeliminowanie wpływu poszczególnych obiegów grzewczych na siebie. Nie ma więc znaczenia kolejność podłączenia poszczególnych obiegów. Decydować powinny odległości, łatwość w prowadzeniu instalacji oraz prostota i ład w montażu. Ponieważ każdy z obiegów grzewczych i kotłowych wyposażony jest w pompę istotne jest więc zapewnienie dostępu do poszczególnych pomp i armatury w czasie eksploatacji.
Schematy
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi schematami oraz dokumentacją techniczną.
Dokumenty do pobrania
Oferta
powrót do góry

Partnerzy

O Firmie SCADA Oferta Certyfikaty Partnerzy Kontakt