System ZORT

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rozdzielacze systemowe ZORT.
  • Rozdzielacze ZORT

Ekologiczna energia

w Twoim domu
ZORT Multi
ZORT Multi to wielostopniowe naczynie mieszające, w którym oprócz zawirowywaczy zastosowano dodatkowo nieperforowane przegrody oddzielające poszczególne stopnie. Przeznaczone dla źródeł ciepła o temperaturze powrotu czynnika grzewczego niższej od 40°C. Może być stosowane w systemach grzewczych , w których źródłami ciepła są między innymi kotły gazowe i olejowe bez dolnego ograniczenia temperatury wody powracającej, kotły kondensacyjne, kotły na biomasę, węzły ciepłownicze podłączone do elektrociepłowni, pompy ciepła, elektrociepłownie blokowe itd. Ponadto ZORT - Multi może być stosowane w instalacjach wykorzystujących odpadowe ciepło technologiczne a także w instalacjach chłodniczych.
ZORT - Multi może być również stosowane w układach z kotłami wymagającymi temperatury powrotu czynnika grzewczego wyższej od 40°C. Należy wówczas upewnić się, że temperatura wody powracającej z obiegów grzewczych będzie wyższa od 40°C. Jeżeli ten warunek nie może być dotrzymany to należy w obwodzie kotła zastosować dodatkowo pompę mieszającą lub zawór mieszający do podwyższenia temperatury powrotu. Zarówno w obwodzie źródła ciepła jak i w obwodach grzewczych muszą być zastosowane pompy obiegowe.
Zasada działania
Podział na stopnie w obrębie jednego naczynia umożliwia dokonanie wstępnej regulacji temperatury czynnika zasilającego obiegi grzewcze podłączone do poszczególnych stopni. Uzyskujemy w ten sposób możliwość łatwego wykorzystania czynnika powracającego z jednego obiegu grzewczego jako czynnika zasilającego inny obieg grzewczy o wymaganej niższej temperaturze zasilania.zewczych.
Podłączenie do instalacji
Dzięki odpowiednio usytuowanym wewnątrz naczynia mieszającego nieruchomym zawirowywaczom zapewnione jest dobre wymieszanie wody, wyrównanie temperatury w naczyniu i wyeliminowanie wpływu poszczególnych obiegów grzewczych na siebie. Nie ma więc znaczenia kolejność podłączenia poszczególnych obiegów. Decydować powinny odległości, łatwość w prowadzeniu instalacji oraz prostota i ład w montażu. Ponieważ każdy z obiegów grzewczych i kotłowych wyposażony jest w pompę istotne jest więc zapewnienie dostępu do poszczególnych pomp i armatury w czasie eksploatacji.
Schematy
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi schematami oraz dokumentacją techniczną.
Dokumenty do pobrania
Oferta
powrót do góry

Partnerzy

O Firmie SCADA Oferta Certyfikaty Partnerzy Kontakt