System ZORT

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rozdzielacze systemowe ZORT.
  • Rozdzielacze ZORT

Ekologiczna energia

w Twoim domu
ZORT Centrala
ZORT Centrala jest niewielkim, jednostopniowym naczyniem mieszającym, do którego mogą być podłączone zarówno obiegi kotłowe (jako obiegi pierwotne) jak i poszczególne obiegi grzewcze (jako obiegi wtórne). Podłączenie to zapewniają przyspawane do naczynia króćce zasilające i powrotne.
ZORT Centrala wyposażona jest ponadto w trzy przyłącza o średnicy 1/2" każdy, do umieszczenia: termometru, czujnika temperatury i ewentualnego spustu wody lub odmulania. Wewnątrz naczynia umieszczone są nieruchome zawirowywacze, zapewniające dobre wymieszanie wody powracającej z obiegów grzewczych i wody dopływającej z kotłów. Maksymalne ciśnienie pracy urządzenia wynosi 8 bar, a maksymalna temperatura pracy 95°C.
Zasada działania
Dzięki wymieszaniu wody powracającej z poszczególnych obiegów grzewczych i wody zasilającej dopływającej z kotłów, ustala się w naczyniu mieszającym ZORT Centrala temperatura mieszaniny ( tm ) zależna od ilości i temperatury wody w poszczególnych obiegach.
Uzyskana w ten sposób temperatura mieszaniny jest jednocześnie temperaturą wody powracającej do kotła i temperaturą zasilania obiegów grzewczych.
Podłączenie do instalacji
Dzięki odpowiednio usytuowanym wewnątrz naczynia mieszającego nieruchomym zawirowywaczom zapewnione jest dobre wymieszanie wody, wyrównanie temperatury w naczyniu i wyeliminowanie wpływu poszczególnych obiegów grzewczych na siebie. Nie ma więc znaczenia kolejność podłączenia poszczególnych obiegów. Decydować powinny odległości, łatwość w prowadzeniu instalacji oraz prostota i ład w montażu. Ponieważ każdy z obiegów grzewczych i kotłowych wyposażony jest w pompę istotne jest więc zapewnienie dostępu do poszczególnych pomp i armatury w czasie eksploatacji.
Przeponowe naczynie wzbiorcze może być przyłączone do przewodu powrotnego któregokolwiek obiegu (kotłowego lub grzewczego), ale zawsze pomiędzy ZORT – Centralą a zaworem odcinającym dany obieg . Ze względów temperaturowych (oddziaływanie na przeponę w NW) najlepiej jest podłączać naczynie wzbiorcze do przewodów powrotnych z obiegów grzewczych. Jednakże, jeśli w ZORT Centrali utrzymywana jest zmienna temperatura (regulacja pogodowa), a w standardowej ZORT Centrali są do dyspozycji wolne króćce, można je wykorzystać do podłączenia NW. Podobnie przyłączyć można urządzenia do uzupełniania ubytków wody w instalacji.
Schematy
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi schematami oraz dokumentacją techniczną.
Dokumenty do pobrania
Oferta
powrót do góry

Partnerzy

O Firmie SCADA Oferta Certyfikaty Partnerzy Kontakt