Sprężarkowe pompy ciepła

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na sprężarkowe pompy ciepła firmy Viessmann.

Ekologiczna energia

w Twoim domu
Zasada działania pompy ciepła

Pompy ciepła są innowacyjną i przyjazną dla środowiska odpowiedzią na coraz mniejsze i coraz droższe zasoby energetyczne. Pobierają one aż do 80 procent energii ogrzewania ze środowiska naturalnego tj. dla pompy ciepła typu powietrze/woda powietrze zewnętrzne służy całorocznie jako źródło energii przy temperaturach od +35°C do -20°C pompa typu solanka/woda pobiera swoje ciepło z nagromadzone w ziemi energii słonecznej pompa ciepła typu woda/woda czerpie ciepło ogrzewania wody gruntowej o stałej temperaturze, która wynosi także zimą od +8°C do +12°C. Pompy ciepła pracują bezkonkurencyjnie korzystniej, ponieważ w porównaniu z innymi zródłami ciepła wykazują się niższymi kosztami eksploatacji.
Do niskich kosztów energii dochodzą także znacznie niższe koszty konserwacji. Także w przypadku kosztów inwestycyjnych pompa ciepła wykazuje się dobrymi wynikami. Nie ponoszone są bowiem koszty związane z budową komina, przyłączeniem gazu czy magazynowaniem zapasów paliwa.
Sposób działania pompy ciepła odpowiada zasadzie funkcjonowania lodówki. Lodówka odbiera ciepło chłodzonym produktom za pomocą parownika (wymiennik ciepła pompy ciepła, w którym strumień ciepła pobierany jest ze zródła ciepła przez odparowanie czynnika roboczego), które następnie jest odprowadzane poprzez skraplacz (wymiennik ciepła pompy ciepła, w którym strumień ciepła oddawany jest nośnikowi ciepła przez upłynnianie czynnika roboczego) do pomieszczenia. W przypadku pompy ciepła ciepło pobrane zostaje ze środowiska naturalnego (grunt, woda, powietrze), a następnie doprowadzone jest do systemu grzewczego. Proces cyrkulacji czynnika roboczego przebiega w oparciu o proste prawa fizyki. Czynnik roboczy czyli płyn wrzący już przy niskich temperaturach doprowadzony zostaje do obiegu krążenia i kolejno odparowany, skondensowany, skroplony i rozprężony. Proces ten został zilustrowany na rysunku obok.
Pobór ciepła ze środowiska naturalnego
W parowniku znajduje się płynny czynnik roboczy pod niskim ciśnieniem. Poziom temperatury ciepła ze środowiska przy parowniku jest wyższy niż zakres temperatury wrzenia czynnika roboczego odpowiadającego danemu ciśnieniu. Ten spadek temperatury powoduje przeniesienie ciepła ze środowiska na czynnik roboczy, który ulega wrzeniu i odparowaniu. Wymagane do tego celu ciepło zostaje pobrane ze zródła ciepła.
Podwyższenie temperatury w sprężarce
Sprężarka stale zasysa i spręża parę czynnika roboczego z parownika. Przy sprężaniu wzrasta ciśnienie pary oraz jej temperatura.
Oddawanie ciepła do ogrzewania
Para czynnika roboczego dostaje się ze sprężarki do skraplacza omywanego przez wodę grzewczą. Temperatura wody grzewczej jest niższa niż temperatura kondensacji czynnika roboczego, tak więc para ulega schłodzeniu i przy tym ponownemu skropleniu. Ciepło pobrane w parowniku i energia elektryczna doprowadzona dodatkowo przez sprężanie zostają ponownie uwolnione przez proces kondensacji w kondensatorze i oddane wodzie grzewczej
Zamknięcie obiegu cyrkulacji
Następnie czynnik roboczy odprowadzany jest przez zawór rozprężny do parownika. Czynnik roboczy rozprężany jest z wysokiego ciśnienia kondensatora na niskie ciśnienie parownika. Przy wejściu do parownika początkowe ciśnienie i początkowa temperatura zostają ponownie osiągnięte. Obieg cyrkulacji zostaje zamknięty.
Oferta
powrót do góry

Partnerzy

O Firmie SCADA Oferta Certyfikaty Partnerzy Kontakt